آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد

سوال❓

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد.

 

پاسخ✔️

با جویدن کمی نان. در این حالت آنزیم بزاق،ن نشاسته ی نان را به گلوکز تجزیه کرده و مزه شیرین گلوکز را احساس میکنیم.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇