سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

سوال❓

سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

 

پاسخ✔️

باعث جذب مواد غذایی بیشتری میشود.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇