جواب با خانواده صفحه 11 درس 1 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 1 پنجم دبستان

با کمک اعضای خانواده نام چند میوه یا خوراکی را که در قرآن آمده است پیدا کنید برای اینکار میتوانید به این آیات مراجعه کنید

تین 1 - الرحمن 68 - نحل 66

پاسخ:

انگور، انجیر، زیتون، انار، خرما

 

جواب فعالیت درس 1 صفحه 11 هدیه های آسمانی پنجم

مطالب پیشنهادی:

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم