جواب برایم بگو صفحه 21 درس 3 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 3 پنجم دبستان

با توجه به درس، حضرت مریم چه ویژگی هایی داشت ؟

پاسخ:

خدا را زیاد یاد میکرد، جزو زنان بهشتی بود، بسیار راستگو و پاکدامن بود، الگوی انسان های مومن بود

مطالب پیشنهادی:

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم