جواب بگرد و پیدا کن صفحه 27 درس 4 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 4 پنجم دبستان

کلماتی را که به حضرت عیسی علیه السّلام مربوط است. پیدا کنید. (مریم - سال هجری - زنده بودن - سال میلادی - انجیل - احمد - آسیه)

پاسخ:
مریم - زنده بودن - سال میلادی - انجیل - احمد


این کلمات با حضرت عیسی علیه السّلام چه ارتباطی دارد؟

پاسخ:

حضرت مریم (س) مادر حضرت عیسی (ع) است، سال تولد ایشان مبدا تاریخ میلادی و کتاب آسمانی ایشان انجیل می‌باشد، ایشان زنده‌اند و همراه حضرت مهدی (عج) ظهور خواهند کرد و نام پدر ایشان احمد است.

مطالب پیشنهادی:

فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم