جواب تدبر کنیم صفحه 14 درس 2 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 2 پنجم دبستان

به این تصویر دقت کنید. چه هماهنگی هایی در اجزای آن میبیند؟

پاسخ:

دقیق بودن فاصله خورشید تا به زمین، تابش منظم خورشید به زمین و دریاها و اقیانوس ها. بخار شدن آب دریاها(تبخیر) ، بخار شدن آب دریاها و تشکیل ابرها و سپس بارش باران و برف همه این هماهنگی ها در چرخه آب وجود دارد تا باران و برف تولید شود و ببارد و به حیات انسانها و حیوانات و جانوران زندگی ببخشد.

 

چه هماهنگی های دیگری در طبیعت سراغ دارید ؟

پاسخ:

تولید اکسیژن توسط گیاهان و استفاده از گاز دی اکسید کربن.

 

به ضربان قلب و تپشهای آن دقت کنید، چه هماهنگی هایی میان قلب و دستگاه تنفس وجود دارد؟

پاسخ:

اکسیژن توسط دستگاه تنفس در عمل دم وارد بدنمان میشود. و سرخرگ ها خون اکسیژن دار را به تمام بدن میرسانند و سپس دی اکسید کربن از سلول ها توس عمل بازدم از بدن  خارج میشود.

 

شما چه هماهنگی های دیگری در بدن خود میشناسید؟ مثال بزنید؟

پاسخ:

هماهنگی بین حس بویایی و حس چشایی / هماهنگی موجود در چشم یا گوش و هماهنگی مثل حرکت دستها و پاها.

 

جواب فعالیت درس 2 صفحه 14 هدیه های آسمانی پنجم

مطالب پیشنهادی:

فعالیت صفحه 87 درس 16 مطالعات اجتماعی پنجم

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم