فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

سوال❓

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

 

پاسخ✔️

  • دهان
  • مری
  • معده
  • روده
  • مخرج

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇