چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

سوال❓

چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

 

پاسخ✔️

دندان های بیش و نیش وظیقه بریدن و پاره کردن و دندان های آسیای کوچک و آسیای بزرگ له و خرد کردن را به عهده دارند.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇