یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

سوال❓

یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

 

پاسخ✔️

هر سلول براساس هرکاری که انجام میدهد شکل و اندازه خاصی پیدا میکند. کار سلول های عصبی انتقال پیام های عصبی هست و اغلب بلند و شبیه رشته هستند.

ماهیچه ها نیز وظیفه حرکت اندام های بدن را به عهده دارند. و سلول های ماهیچیه ای دوکی شکل و قرمز و قرمز و منقبض و منبسط میشوند.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇