10 متن تسلیت فوت دایی + عکس نوشته تسلیت

 

متن کوتاه برای فوت دایی و تسلیت فوت دایی و عکس نوشته تسلیت

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

خاطر آخرین نگاهش، قلبمان را به آتش کشیده
یاد آخرین کلام گرمش، سینه را مالامال اندوه کرده است
و در میان موجی از ناباوری
در حسرت نگاه با محبتش می‌سوزیم
و چگونه باور کنیم پر کشیدن و نبودنش را
در سوگ هجران دایی خوب و مهربانت، شریک غم‌هایتان هستیم.