درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

۹۵ مطلب با موضوع «سوالات تشریحی» ثبت شده است

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

سوال❓

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

پاسخ✔️

همیاری

ادامه مطلب...
۰ نظر
کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

سوال❓

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

پاسخ✔️

قارچ ها

ادامه مطلب...
۰ نظر
شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

سوال❓

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

پاسخ✔️

جلبک ها

ادامه مطلب...
۰ نظر
بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

سوال❓

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

پاسخ✔️

-1

ادامه مطلب...
۰ نظر
داستان های شاهنامه به چه صورت گفته شده است؟

داستان های شاهنامه به چه صورت گفته شده است؟

داستان های شاهنامه به چه صورت گفته شده است؟

سوال❓

داستان های شاهنامه به چه صورت گفته شده است؟

پاسخ✔️

شعر.

ادامه مطلب...
۰ نظر
در داستان یک کلاغ و چهل کلاغ ننه کلاغ کجا رفت که جوجه کلاغ تنها شد؟

در داستان یک کلاغ و چهل کلاغ ننه کلاغ کجا رفت که جوجه کلاغ تنها شد؟

در داستان یک کلاغ و چهل کلاغ ننه کلاغ کجا رفت که جوجه کلاغ تنها شد؟

سوال❓

در داستان یک کلاغ و چهل کلاغ ننه کلاغ کجا رفت که جوجه کلاغ تنها شد؟

پاسخ✔️

به دنبال غذا رفت.

ادامه مطلب...
۰ نظر
چند سال طول کشید تا شاهنامه نوشته شود؟

چند سال طول کشید تا شاهنامه نوشته شود؟

چند سال طول کشید تا شاهنامه نوشته شود؟

سوال❓

چند سال طول کشید تا شاهنامه نوشته شود؟

پاسخ✔️

30 سال.

ادامه مطلب...
۰ نظر
بیشترین مواد سازنده غشای پلاسمایی چیست؟

بیشترین مواد سازنده غشای پلاسمایی چیست؟

بیشترین مواد سازنده غشای پلاسمایی چیست؟

سوال❓

بیشترین مواد سازنده غشای پلاسمایی چیست؟

پاسخ✔️

چربی

ادامه مطلب...
۰ نظر
حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین با توجه به آیات 38 و 39 سوره‌ی دخان به چه معناست؟

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین با توجه به آیات 38 و 39 سوره‌ی دخان به چه معناست؟

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین با توجه به آیات 38 و 39 سوره‌ی دخان به چه معناست؟

سوال❓

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین با توجه به آیات 38 و 39 سوره‌ی دخان به چه معناست؟

پاسخ✔️

هدفدار بودن آفرینش.

ادامه مطلب...
۰ نظر
بهترین زمان برای عهد بستن با خدا چه زمانی است؟

بهترین زمان برای عهد بستن با خدا چه زمانی است؟

بهترین زمان برای عهد بستن با خدا چه زمانی است؟

سوال❓

بهترین زمان برای عهد بستن با خدا چه زمانی است؟

پاسخ✔️

روز جمعه.

ادامه مطلب...
۰ نظر