درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

۱۰۳ مطلب با موضوع «سوالات تشریحی» ثبت شده است

به پیشروی آب دریاها در خشکی چه می گویند؟

به پیشروی آب دریاها در خشکی چه می گویند؟

به پیشروی آب دریاها در خشکی چه می گویند؟

سوال❓

به پیشروی آب دریاها در خشکی چه می گویند؟

پاسخ✔️

خلیج

ادامه مطلب...
۰ نظر
حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

سوال❓

حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

پاسخ✔️

کسب دانش.

ادامه مطلب...
۰ نظر
این حدیث از کیست؟ زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

این حدیث از کیست؟ زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

این حدیث از کیست؟ زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

سوال❓

این حدیث از کیست؟ زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

پاسخ✔️

امام حسن عسکری (ع).

ادامه مطلب...
۰ نظر
بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

سوال❓

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

پاسخ✔️

-1

ادامه مطلب...
۰ نظر
مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

سوال❓

مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

پاسخ✔️

1

ادامه مطلب...
۰ نظر
منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

سوال❓

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

پاسخ✔️

با پایداری و مقاومت، سختی‌ها بر تو آسان می‌شود.

ادامه مطلب...
۰ نظر
نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

سوال❓

نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

پاسخ✔️

رضا حجت.

ادامه مطلب...
۰ نظر
در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

«به نرمی چنین گفت با سنگ سخت / کرم کرده راهی ده‌ ای نیکبخت»

سوال❓

در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

«به نرمی چنین گفت با سنگ سخت / کرم کرده راهی ده‌ ای نیکبخت»

پاسخ✔️

جان بخشی

ادامه مطلب...
۰ نظر
اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

سوال❓

اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

پاسخ✔️

خانواده

ادامه مطلب...
۰ نظر
به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

سوال❓

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

پاسخ✔️

همیاری

ادامه مطلب...
۰ نظر