درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات متن درس اول تاریخ پایه یازدهم» ثبت شده است

مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟

مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟

مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟

سوال❓

مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟

پاسخ✔️

به موجب این قرارداد، ایران از ادعاهای خود درباره بعضی از مناطق مناطق از جمله سلیمانیه دست برداشته و در مقابل، دولت عثمانی، حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود، و نیز کشتیرانی در این رودخانه را به رسمیت شناخت علاوه بر دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین فراهم آورد.

ادامه مطلب...
۰ نظر
چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

سوال❓

چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

پاسخ✔️

زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی دیگر مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی، توسط دولت ایران میدانستند.

ادامه مطلب...
۰ نظر
هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فینکنشتاین چه تعهداتی داشتند؟

هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فینکنشتاین چه تعهداتی داشتند؟

هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فینکنشتاین چه تعهداتی داشتند؟

سوال❓

هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فینکنشتاین چه تعهداتی داشتند؟

پاسخ✔️

بر اساس این تعهدات، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند و در مقابل، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با افغان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود، و به انگلستان اعلان جنگ دهد، همچنین در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه عبور لشکر او از ایران، به آن کشور داده شود.

ادامه مطلب...
۰ نظر
بر اساس کاپیتولاسیون اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی بر خوردار شدند ؟

بر اساس کاپیتولاسیون اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی بر خوردار شدند ؟

بر اساس کاپیتولاسیون اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی بر خوردار شدند ؟

سوال❓

بر اساس کاپیتولاسیون اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی بر خوردار شدند ؟

پاسخ✔️

به موجب این حق، هر گاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی میشدند، دادگاه های ایران حل رسیدگی نداشتند، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی میکردند.

ادامه مطلب...
۰ نظر
مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

سوال❓

مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

پاسخ✔️

براساس این معاهده، علاوه بر سرزمینهایی که در عهدنامه گلستان به روس ها واگذار شده بود: ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به کشور روسیه تعلق گرفت و ایران متعهد به پرداخت پانصد هزار تومان غرامت به روسیه شد. همچنین برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی بر ایران تحمیل گردید.

ادامه مطلب...
۰ نظر
چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

سوال❓

چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

پاسخ✔️

بد رفتاری روسی ها با ساکنین ولایت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود باعث نارضایتی مردم شد و  از سوی دیگر معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه دارای ابهام بود و همین مسئله نیز موجب دست درازی روسی ها به خاک ایران از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.

ادامه مطلب...
۰ نظر
مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟

مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟

مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟

سوال❓

مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟

پاسخ✔️

کشور ایران حاکمیت روسیه را بر ولایت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت و به این ترتیب ایالت های داغستان، گرجستان و شهر های دریشد، قره باغ، گجه، باکو، شیروان، شگی، موقان و قسمت بالای تالش به روسیه واگذار گردید.

همچنین کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب گردید، ولی روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت شناخت و تعهد کرد که به او را به سلطنت برسانت.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر