چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

سوال❓

چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

پاسخ✔️

بد رفتاری روسی ها با ساکنین ولایت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود باعث نارضایتی مردم شد و  از سوی دیگر معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه دارای ابهام بود و همین مسئله نیز موجب دست درازی روسی ها به خاک ایران از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇