مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

سوال❓

مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

پاسخ✔️

براساس این معاهده، علاوه بر سرزمینهایی که در عهدنامه گلستان به روس ها واگذار شده بود: ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به کشور روسیه تعلق گرفت و ایران متعهد به پرداخت پانصد هزار تومان غرامت به روسیه شد. همچنین برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی بر ایران تحمیل گردید.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇