چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

سوال❓

چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

پاسخ✔️

زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی دیگر مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی، توسط دولت ایران میدانستند.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇