در این بخش سایت درسی فا متن تیکه دار، متن های سنگین و مفهومی، متن های فاز سنگین را برای شما همراهان همیشگی آماده کرده ایم، از این جملات میتوانید در استوری خود در اینستاگرام و وضعیت واتساپ استفاده کنید.

 

از دشمن خود یکبار بترسید
از دوست خود هزاران بار …!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇