جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 96 درس 13 علوم ششم

جمع آوری اطلاعات صفحه 96

با مراجعه به خانه ی بهداشت محله ی خود درباره ی بیماری وبا اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

کرونا : عفونی در ریه ها می باشد، از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید ۱۹ را شامل می‌شود.