پاسخ سوالات فصل 15 علوم تجربی هفتم راهنمایی

گفتگو کنید صفحه 125 فصل 15 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

الف) به نظر شما هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری میکند؟

پاسخ

گرم و مرطوب میشود و همچنین تصفیه میشود.
با نفس کشیدن، هوا از طریق سوراخ های بینی ما در حفرات بینی وارد بدن ما میشود.
هوا موقع عبور از بینی تصفیه و مرطوب میشود تا به به دمای بدن برسد.
دیواره های بینی با سلول های پوششی مرطوب و مژه دار و غنی از مویرگ های خونی پوشیده شده است.
این سلول ها جریانی از محلول چسبناکی را ایجاد میکند و مانع جذب ذرات گرد و غبار و باکتری ها و سایر ذرات میشود و شش های ظریف میتواند آن ها را دفع کند.