سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

 

1. اوقات فراغت را تعریف کنید.

انسان ها اغلب اوقات خود را برای انجام کار یا تحصیل یا وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند، صرف می کنند. به اوقاتی که فرد از این امور فارغ یا آسوده است اوقات فراغت می گویند.

2. منظور از فراغت چه زمانی است ؟

فراغت زمانی است که پس از انجام کار یا تکلیف درسی، فرصت پیدا می کنیم تا به فعالیت های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری، ورزش، بازی و سرگرمی های مفید یا آموختن مهارت های مختلف بپردازیم.