سوالات درس سوم علوم پنجم با جواب

 

درس سوم - رنگین کمان

 

سوال:رنگین کمان چیست؟

پاسخ:اگر پس از باران بلافاصله خورشید نمایان شود، نور آن به ذره های آب که هنوز در هوا وجود دارند می تابد، ذره های زیر آب، نور خورشید را به رنگ های سازنده آن تجزیه می کنند یعنی رنگ های گوناگون نور خورشید را تجزیه می کنند و در نتیجه رنگین کمان درست میشود.