سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

1. امروزه بیش تر مردم پوشاک مورد نیاز خود را از کجا می خرند ؟

به صورت آماده از فروشگاه های مختلف می خرند.

2. کارگاه های تولید لباس برای چه به وجود آمدند ؟

با گذشت زمان و افزایش جمعیت، چون دیگر یک با چند خیاط نمی توانستند نیازهای تعداد زیادی از مردم را برآورده کنند، کم کم این کارگاه ها برای تولید لباس به تعداد زیاد به وجود آمدند.