سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

 

1. زراعت چیست ؟ چند مثال بزنید.

زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه، حداکثر تا یک سال محصول می دهند مانند گندم، جو، پیاز، هویج.

2. باغداری چیست ؟ چند مثال بزنید.

باغداری کشت و پرورش نهال درختان است که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول می دهند مانند درخت خرما، نارنگی و انار.