سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

مقایسه کنید :

1. ترکیه به کدام کشورها و دریاها دسترسی دارد ؟ افغانستان چطور ؟

در اطراف ترکیه دریای سیاه، مرمره، اژه و مدیترانه قرار دارد.

ترکیه به کشورهای گرجستان، ارمنستان، عراق، سوریه و بلغارستان دسترسی دارد و با آن ها همسایه است. افعانستان به دریا راه ندارد.

این کشور به کشورهای ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، چین و پاکستان دسترسی دارد و با آنها همسایه است.