جواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 101 درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

1- چرا ایرانیان نی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی شدند؟

پاسخ:

چون آنان میخواستند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند .اما بعد از مدتی خاندان بنی عباس ظلم و ستم را شروع کردند و از دستورات اسلام سرپیچی کردند.