سوالات درس نهم علوم پنجم با جواب

درس نهم - کارها آسان می شود(2)

سوال:هنگام بالا بردن فرغون از سطح شیب دار طرز قرار گرفتن و طول سطح چه تاثیری در نیرو دارد؟

پاسخ:هرچقدر ارتفاع سطح کمتر و طول آن بیشتر باشد به نیروی کم یا کمتری برای بالا بردن اجسام نیاز داریم.

 

سوال:❓ برای ساختن یک ساختمان از چه ابزار و وسایلی استفاده میشود و چه کاربردی دارند؟

پاسخ:جرثقیل، بالابر، آسانسور، سطح شیب دار و قرقره که هرکدام کارها را آسان می کنند.