درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

سوال❓

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

پاسخ✔️

22 بهمن ماه 1357

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

سوال❓

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

پاسخ✔️

زیرا رزمندگان اسلام مردان خدا بودند به دعا و راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت می جنگیدند از این رو به یاری خداوند توانستند ارتش عراق را که به وسیله قدرت های بزرگ به انواع سلاح های روز دنیا مجهز شده بود، شکست دهند و خرمشهر را از چنگال دشمن ازاد کنند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

سوال❓

برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

پاسخ✔️

هزار نفر از جوانان کشور ما شهید شدند و خانواده ها مشکلات زیادی را تحمل کردند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

سوال❓

در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

پاسخ✔️

همه ی ملت ایران از اقوام و گروه های مختلف، زن و مرد و پیر و جوان در کنار یکدیگر ایستادگی و از میهن دفاع کردند و جنگیدند. عده ای هم که نمی توانستند با روش های دیگر به جبهه ها کمک کردند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

سوال❓

یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

پاسخ✔️

شهید بهنام محمدی

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

سوال❓

جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

پاسخ✔️

در سال 1367 ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ی صلح اعلام کرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟

پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟

پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟

سوال❓

پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟

پاسخ✔️

پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی و اسلحه از کشورهای قدرتمند قوای خود را تقویت کند و همچنان به هجوم خود ادامه بدهد. رزمندگان شجاع نیز در عملیات متعدد بخش های دیگری از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گرفتند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

سوال❓

با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

پاسخ✔️

مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان ها  آمدند و به شادمانی پرداختند خیابان ها پر از جمعیتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند ؟

امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند ؟

امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند ؟

سوال❓

امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند ؟

پاسخ✔️

فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
خرمشهر در چه تاریخی از چنگال دشمن آزاد شد ؟

خرمشهر در چه تاریخی از چنگال دشمن آزاد شد ؟

خرمشهر در چه تاریخی از چنگال دشمن آزاد شد ؟

سوال❓

خرمشهر در چه تاریخی از چنگال دشمن آزاد شد ؟

پاسخ✔️

سوم خرداد ماه 1361

 

ادامه مطلب...
۰ نظر