درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است ؟

چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است ؟

چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است ؟

سوال❓

چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است ؟

پاسخ✔️

هنگامی که پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به وجود آمده و مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
امام خمینی (ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور و استقلال ایران چه می گفتند ؟

امام خمینی (ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور و استقلال ایران چه می گفتند ؟

امام خمینی (ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور و استقلال ایران چه می گفتند ؟

سوال❓

امام خمینی (ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور و استقلال ایران چه می گفتند ؟

پاسخ✔️

می گفتند مردم باید خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
سرآغاز جنگ تحمیلی چه اتفاقاتی بود ؟

سرآغاز جنگ تحمیلی چه اتفاقاتی بود ؟

سرآغاز جنگ تحمیلی چه اتفاقاتی بود ؟

سوال❓

سرآغاز جنگ تحمیلی چه اتفاقاتی بود ؟

پاسخ✔️

حمله ی هواپیماهای عراقی به بعضی از شهرهای کشور و هجوم زمینی ارتش این کشور به ایران.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
جنگ تحمیلی رسما در چه تاریخی و چگونه آغاز شد ؟

جنگ تحمیلی رسما در چه تاریخی و چگونه آغاز شد ؟

جنگ تحمیلی رسما در چه تاریخی و چگونه آغاز شد ؟

سوال❓

جنگ تحمیلی رسما در چه تاریخی و چگونه آغاز شد ؟

پاسخ✔️

روز 31 شهریور ماه 1359 هواپیمای عراقی در آسمان خرمشهر و تعدادی دیگر از شهرهای ایران ظاهر شدند و بمب های خود را بر سر مردم فرو ریختند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

سوال❓

انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

پاسخ✔️

22 بهمن ماه 1357

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

سوال❓

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟

پاسخ✔️

زیرا رزمندگان اسلام مردان خدا بودند به دعا و راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت می جنگیدند از این رو به یاری خداوند توانستند ارتش عراق را که به وسیله قدرت های بزرگ به انواع سلاح های روز دنیا مجهز شده بود، شکست دهند و خرمشهر را از چنگال دشمن ازاد کنند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

سوال❓

برای حفظ استقلال میهن و بازپس گیری مناطق اشغال شده، مردم ایران چه کردند ؟

پاسخ✔️

هزار نفر از جوانان کشور ما شهید شدند و خانواده ها مشکلات زیادی را تحمل کردند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

سوال❓

در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟

پاسخ✔️

همه ی ملت ایران از اقوام و گروه های مختلف، زن و مرد و پیر و جوان در کنار یکدیگر ایستادگی و از میهن دفاع کردند و جنگیدند. عده ای هم که نمی توانستند با روش های دیگر به جبهه ها کمک کردند.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

سوال❓

یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.

پاسخ✔️

شهید بهنام محمدی

 

ادامه مطلب...
۰ نظر
جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

سوال❓

جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟

پاسخ✔️

در سال 1367 ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ی صلح اعلام کرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.

 

ادامه مطلب...
۰ نظر