احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید

سوال❓

احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید

پاسخ✔️

بیشترین آبی که داخل زمین نفوذ میکند در دامنه الف است. چون پوشش گیاهی متراکمی دارد و بخش زیادی از بارندگی را در خود نگه میدارد. همچنین شیب کمی که دارد باعث نفوذ بیشتر آب میشود.

در منطقه بدون پوشش گیاهی نیز مانع هدر رفتن آب میشود.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇