انسانها معمولا در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند آنها را نام ببرید

سوال❓

انسانها معمولا در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند آنها را نام ببرید؟

پاسخ✔️

  1. اعتقاد به معاد
  2. انکار معاد

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇