مقدمه:

خدای بزرگ نعمتهای فراوانی به ما داده است و ما باید به خاطر تمام نعمتهای خداوند از او تشکر کنیم وسپاسگزار باشیم و هر روز سجده شکر به جا بیاوریم و قدر این نعمتهای خداوند را بیشتر وبیشتر بدانیم.

تنه انشا:

خدای مهربان به همه ی انسانها قدرت عقل وشعور تفکر داده است تا انسان بتواند با درک وآگاهی به نعمتهای خداوند به عظمت و بزرگیش پی ببرد وخدا را به خاطر این فراوانی شکر کند و همواره از تمام نعمتهایی که به او داده تشکر کند.

نعمتهایی که خداوند در زمین به ما داده است تا از آنها برای یک زندگی خوب و راحت استفاده کنیم آنقدر زیاد است که نمیتوان آنها را شمرد و ما نباید نسبت به این نعمتها بی تفاوت باشیم.

متاسفانه بسیاری از ما آنقدر از دید منفی به زندگی نگاه میکنیم و فقط روی گرفتاریها و مشکلات تمرکز میکنیم که فراموش میکنیم چه نعمتهای بزرگی داریم و چه چیزهای مهمی خداوند در زندگی به ما عطا کرده است نعمتهایی مانند سلامتی و تندرستی، پدر ومادر، نعمت دیدن و شنیدن، نعمت حرف زدن و راه رفتن و هزاران نعمت دیگر که ما از آنها غافل هستیم و تا زمانی که ما آنها را داریم قدرشان را نمیدانیم و وقتی آنها را از دست میدهیم آنوقت پی میبریم که چه نعمتهای بزرگی داشتیم و از دست دادیم نعمت انسان بودن که به خاطر عقل و شعور ما را نسبت به سایر جانداران متمایز کرده است.

این خود یکی از شاهکارهای خلقت است و در وجود هیچ موجود زنده دیگری نیست. کوهها، دشت ها و جنگلها نیز از دیگر نعمتهای خداوند است که در اختیار انسان قرار داده است وما باید از خداوند به خاطر همه ی نعمتهایش تشکر کنیم. من از خدای مهربانم تشکر میکنم و میگویم خدایا شکرت به خاطر همه ی نعمتهایی که به من دادی و مرا ببخش اگر قدردان نعمتهای تو نبودم، ای بخشنده وبزرگ وای مهربانترین مهربانان.

 

نتیجه گیری:

برای اینکه بتوانیم از خداون تشکر کنیم به خاطر نعمتهایش،اول از همه بای خوب باشیم وقدر نعمتهای خداوند را بدانیم وبه خوبی ودر راه درست از آنها استفاده کرده و رضایت خداوند را بدست آورده وشکر گزاری را به نسلعای بعدی خود یاد داده تا قدر نعمتهای خداوند رابدانند واز آن به خوبی استفاده کنند.

انشا آزاد صفحه 20 کتاب نگارش پایه هشتم

این انشا بصورت اختصاصی در درسی فا نوشته شده است، هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇