انشا آزاد صفحه 92 کتاب نگارش پایه نهم

مقدمه:

درخت یکی از زیباترین آفریده های خداوند است و نمادی از سرسبزی وشادابی و پاک بودن طبیعت است وخوبیهای فراوانی دارد و به کمک بشریت آمده است.

تنه انشاء:

درخت یک موجود زنده است و برای ما فایده های زیادی دارد. درختان خیلی قوی هستند و میتوانند خود را در برابر طوفانهای سنگین حفظ کنند، درخت نماد صبر و استقامت است و از زیباترین نعمتهای خداوند است که زیبایی جمالش را به تصویر میکشد، در تابستان پناه ما هستند از گرمای سوزان، درختان ریه ی کره زمین هستند مثل آدمی که بدون ریه میمیرد کره زمین هم بدون درخت نابود میشود و به خاطر اهمیت درخت یک روز از تقویم سال به نام روز درختکاری ثبت شده است و هر انسانی باید حداقل در کاشت یک درخت سهیم باشد تا نسلهای بعدی بتوانند از این نعمت خداوند به خوبی استفاده کنند.

نتیجه گیری:

ما باید به درخت احترام بگذاریم وهیچ وقت شاخ وبرگ درختان را نشکنیم وبرای نوشتن یادگاری تنه ی درختان را زخمی نکنیم چون آنها مثل ما موجودات زنده هستند.

 

" این انشاء بصورت اختصاصی توسط نویسندگان درسی فا نوشته شده است و هرگونه کُپی برداری از آن در سایت های دیگر ممنوع بوده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت "