انشا عاقبت فراراز مدرسه صفحه 81 نگارش پایه نهم

مقدمه:

مدرسه راهی برای رسیدن به علم و دانش است، مدرسه مثل یک مسیر است که برای رسیدن به هدفهایمان و خواسته هایی که داریم باید تلاش کنیم و با فراز و نشیب های این راه دست وپنجه نرم کنیم.

تنه انشاء:

بعضی اوقات یک کار و تصمیم غلط میتواند زندگی و آینده ما را تباه کند و باعث شود تا آخر عمر حسرت بخوریم و پشیمان باشیم ولی دیگر پشیمانی هیچ سودی ندارد. مدرسه جایی است که میتوانیم یک مسیر را برای آینده خود انتخاب کنیم و هدف داشته باشیم و آینده مان را بسازیم ولی امان از روزی که بخواهیم از مدرسه فرار کنیم با این کار نه تنها به خودمان ضربه میزنیم بلکه تمام اعمال و آرزو هایی که برای آینده داشتیم با این کار به تباهی میکشیم و تمام زحمات خود و پدر و مادرمان را به باد فنا میدهیم، عاقبتمان میشود انسانی سرشکسته و بی سواد که فقط رشد جسمی کرده و با این کارشاید هم مورد توهین و سرزنش دیگران قرار بگیرد و با این کارش نه تنها بی سواد وبدون مدرک در آینده میشود بلکه دیگر نمیتواند به راحتی شغل مورد علاقه خود را داشته باشد وحتی ممکن است مجبور به انجام کاری شود که درآمدش کفاف خود و خانواده اش را نمیدهد، کسی که سواد دارد خیلی خوب میتواند در جامعه از حق خود دفاع کند و میتواند در آینده زندگی خوب و راحتی داشته باشد.

نتیجه گیری:

از فرصتهایی که برایمان پیش میاید به نحو احسن استفاده کنیم، یک اشتباه میتواند تمام زندگی ما را تباه کند پس درست و سنجیده برای رسیدن به هدفمان تلاش کنیم چون بعدا بجز پشیمانی و حسرت چیزی برایمان نمیماند که آن موقع دیگر خیلی دیر شده است.

 

" این انشاء بصورت اختصاصی توسط نویسندگان درسی فا نوشته شده است و هرگونه کُپی برداری از آن در سایت های دیگر ممنوع بوده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت "