انشا پرواز بدون بال در قالب نوشتاری صفحه 81 نگارش پایه نهم

مقدمه:

اگر ما مطالعاتی در خصوص گذشته بشر داشته باشیم حتما خواهیم فهمید که بشریت در گذشته آرزوهایی در سر داشته وگاهی به حقیقت پیوسته است یا شاید بعدا برآورده شود و یکی هم از این آرزوها پرواز کردن است.

تنه انشاء:

یک حس خوب که در درون انسان است به طوری که قرار بوده مثل یک پرنده خلق شود و بتواند پرواز کند اما به دلایلی این اتفاق نیفتاده است ولی خداوند نعمتی بهتر از پرواز کردن به انسان داده است مثل عقل و هوش و درک و شعور که به واسطه اینها خود انسان بتواند به آرزوهایش که شاید پرواز کردن یکی از آنها باشد برسد، آری البته اگر خداوند به ما بال جسمی پرواز نداده در عوض بالهایی از جنس معنویت، معرفت، اندیشه و علم داده که میتواند مثال زیبایی از پرواز بدون بال برای ما باشد و همین دانش و علم بشریت باعث شده که خیلی از انسانها در عرصه پرواز تلاش کنند وحتی افتخار نیز کسب کنند و همین افتخارات خود میتواند انسان را که هیچ بال و پری ندارد و به اوج آسمانها ببرد و پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.

نتیجه گیری:

پرواز کردن فقط این نیست که با بال و پر جسمی خود پرواز کنیم ودر آسمان اوج بگیریم مثل بسیاری از پرندگان؛ بلکه اگر انسان از این دنیای فانی دل بکند و به هیچ چیز بیهوده ای فکر نکند و فقط خداوند را در نظر داشته باشد میتواند پروازی به سود پروردگارش داشته باشد و خود را در آسمان معرفت الهی ببیند.

 

" این انشاء بصورت اختصاصی توسط نویسندگان درسی فا نوشته شده است و هرگونه کُپی برداری از آن در سایت های دیگر ممنوع بوده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت "