انشا گستره و عمق صفحه 93 کتاب نگارش نهم

مقدمه:

زندگی مثل کتابی نا نوشته و سفید است که ما هر روز با ورق زدن این کتاب برگی از آنرا پر میکنیم با اتفاقات و رویدادهایی که در هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه اش برایمان پیش میاید و نقش اصلی آن بر عهده ی خودمان است.

تنه انشا:

گستره انشای من در مورد آفرینش انسان و زندگی آن است، یکی از بزرگترین معجزات خداوند آفرینش انسان و دادن حیات به اوست که چند صباحی را که زنده است اتفاقات جالبی در زندگی ثبت کند و آن را در کتاب زندگی خود بنویسد که گاهی این اتفاقات میتواند خوشایند باشد و گاهی هم تلخ و این بستگی به خود ما دارد که این اتفاقات را چگونه رقم بزنیم.

در اصل بازیگر اصلی خود ما هستیم از همان روز اول که قدم به این دنیای زود گذر میگذاریم زندگی ما شروع میشود نوزادی که میگذرد وارد کودکی میشویم که زمینه ای برای مراحل بعدی است که باید بتوانیم اداره اش کنیم و این را ادامه دهیم وموفق شویم و باید تلاش کنیم تا به آرزوهایی که در سر داریم برسیم تا اگر بعدا به عقب نگاه کردیم چیزی برای حسرت خوردن نداشته باشیم.

نتیجه گیری:

امید در زندگی مثل یک معجزه در وجود ما است و با امید میتوانیم ورق کتاب زندگیمان را پر از اتفاقات خوب و زیبا کنیم و به آینده امیدوار باشیم و نتیجه اش را ببینیم.

 

" این انشاء بصورت اختصاصی توسط نویسندگان درسی فا نوشته شده است و هرگونه کُپی برداری از آن در سایت های دیگر ممنوع بوده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت "