انشا یک روز در کلاس در قالب نوشتاری درس ششم صفحه 81 پایه نهم

مقدمه:

تعریف خاطره یک روز در کلاس برای من فقط گوشه ای از تمام خاطراتی که در مدت تحصیلم داشته ام چون هر روز از حضورم در کلاس با دوستانم برایم خاطره است

 

تنه ی انشا:

روز سه شنبه بود صبح اول وقت که از خواب بیدار شدم طبق معمول باید اماده میشدم که به مدرسه بروم .روز قبل معلممون سر کلاس گفت فردا کهدرس زبان داریم باید دو نفری مکالمه زبان انجام دهیم.من درس را چند باربه خوبی خواندم که برای مکالمه زبان امادگی کامل داشته باشم من به مدرسه رفتموخیلی زود معلم سر کلاس حاضر شد و گفت:باید دو نفری مکالمه را انجام دهیم وبه من گفت با یکی از دوستانم که اتفاقا سر یک سری مسایل با هم حرف نمیزدیم باید انجام میدادم وهمین انجام مکالمه باعث شد با هم اشتی کنیمواز انروز به بعدتا حالا باهم دوست هستیم واین یکی از خاطرات شیرین زبان ا در مدرسه در یک روز در کلاس بری من بود واز ان موقع تا الان هرچی مکالمه هرچیمکالمه زبان داریم با هم انجام میدهیم واز انروز به بعد درس زبان برای من به عنوان شیرنترین درس میناممچون باعث شد با یکی از بهترین دوستانم آشتی کنم.

 

نتیجه گیری:

بعضی اتفاقات سبب میشود که مامسیر درست زندگی راانتخاب کنیم وتصمیمات درستی در زندگی بگیریم.

انشا طنز و غیر طنز درباره ماهی در حوض قالی پایه نهم

" این انشاء بصورت اختصاصی توسط نویسندگان درسی فا نوشته شده است و هرگونه کُپی برداری از آن در سایت های دیگر ممنوع بوده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت "