با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

سوال❓

با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

پاسخ✔️

مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان ها  آمدند و به شادمانی پرداختند خیابان ها پر از جمعیتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇