برای انجام کارهای بزرگ نیاز به چیست و لقمان فرزندش را بر داشتن چه صفتی توصیه می‌کند؟

سوال❓

برای انجام کارهای بزرگ نیاز به چیست و لقمان فرزندش را بر داشتن چه صفتی توصیه می‌کند؟

پاسخ✔️

عزم بزرگ، صبر

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇