به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

سوال❓

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

پاسخ✔️

تا ما از سرگذشت آنها باخبر شویم و رفتار آنها را برای خودمان سرمشق و الگو قرار دهیم.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇