افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره های تشکیل دهنده زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تاثیر دارد. چگونه ؟

سوال❓

افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره های تشکیل دهنده زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تاثیر دارد. چگونه ؟

پاسخ✔️

هنگامی که شیب زمین کمتر باشد نفوذ آب در زمین بیشتر است.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇