جواب جمع آوری اطلاعات درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی

فعالیت جمع آوری اطلاعات صفحه 89 درس 11 علوم پنجم ابتدایی

در یک فعالیت گروهی درباره اینکه چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتا شور رشد کنند اطلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پاسخ:

بیشتر گیاهان برای رشد خود به آب شیرین نیاز دارند ولی برخی از گیاهان هستند که با آب شور نیز رشد میکنند.

معمولاً این گیاهان دارای سلول هایی ویژه در بدنه خود هستند که به دفع شوری شوری آب کمک می‌کند، برخی دیگر از این گیاهان نیز دارای یک پوشش ژلاتینی دربدنه خود هستند که بافت‌های داخلی گیاه را از اشباع شدن با آب نمک محافظت می‌کند.

مثال : درختان حرا، اسفناج، seagrass .