فعالیت صفحه 28 درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 28 درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم

 

3- به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

پاسخ:

بر اثر بارش برف و باران در منطقه های کوهستانی و ذوب شدن برف ها و جاری شدن آنها روی کوه ها جویبار به وجود می آید این جویبار ها در قبله ها و ارتفاعات کوه ها به سمت کوه پایه حرکت میکند و در دامنه های کوه به هم می پیوندندن و رود به وجود می آید.

4- چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند؟

پاسخ:

چون این نواحی تامین کننده خاک و آب ما هستند، و شرایط مناسبی برای تولید برق دارند. شرایط و رونق اقتصادی روستا ها نیز به این نواحی وابسته اند.