فعالیت صفحه 29 درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 29 درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم

 

نقشه خوانی

با توجه به نقشه پراکندگی رودهای ایران به پرسش ها پاسخ دهید

 

  1. کدام رود به خلیج فارس میریزد ؟ (اروند رود)
  2. کدام رودها به دریاچه ارومیه میریزند؟ (زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود)
  3. آبی که مردم شهر تهران مصرف میکنند از کدام رودها تامین میشود ؟ (رود کرج، رود جاجرود)
  4. سه رود را که به دریای خزر میریزند نام ببرید ؟ (سفید رود، ارس، اترک)
  5. رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور میکنند ؟ (اهواز، اصفهان)
  6. سفید رود از به هم پیوستن کدام رودها به وجود آمده است ؟ (قزل اوزن، شاهرود)