فعالیت صفحه 36 درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 36 درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم

 

4- چرا در اطراف شهرهای بزرگ، صنایع مصرفی زیادی تاسیس میشود؟

پاسخ:

برای دسترسی آسان به بازار و رفت آمد کارمندان و کارگران

 

5- معین کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام مادر هستند.

پاسخ:

  1. پتروشیمی(مادر)
  2. فرش(مصرفی)
  3. کفش(مصرفی)
  4. قند و شکر(مصرفی)
  5. فولاد(مادر)
  6. پارچه بافی(مصرفی)

6- به نقشه پراکندگی صنایع و معادن ایران توجه کنید. برای هر یک از صنایع دو شهر را نام ببرید.

پاسخ:

  1. پتروشیمی ( بندر امام خمینی - بندر ماهشهر )
  2. ذوب آهن ( اصفهان - اهواز )
  3. ماشین سازی ( مرکزی - اراک - تبریز )