فعالیت صفحه 38 درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 38 درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- پرس جو کنید که پیش از اختراع اتومبیل مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده میکرده اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته اند.

پاسخ:

در گذشته قبل از اینکه خودرو اختراع شود مردم از اسب، درشکه، دوچرخه های قدیمی و گاری استفاده میکردند، مهم ترین تفاوت آنها این بود که آلودگی هوا ایجاد نمیکردند.