فعالیت صفحه 39 درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 39 درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم

 

2- در کلاس در مورد موارد زیر گفتگو کنید

 

- به نظر شما کدام یک از وسایل حمل و نقل برای سفرهای درون شهری مناسب ترند؟ کدام یک از این وسایل هوا را کمتر آلوده میکند ؟

پاسخ:

استفاده از قطارهای تندرو، تاکسی ها، مترو ها آلودگی کمتری ایجاد میکند.

 

 

- با استفاده از کدام یک از آنها مشکل ترافیک کمتر میشود ؟ کدام یک کم هزینه تر است ؟ تعداد کدام یک را بهتر است در آینده در جامعه افزایش دهیم؟ چرا ؟

پاسخ:

استفاده از مترو بار ترافیکی را کاهش میدهد، استفاده از اتوبوس و قطار های تندرو نیز هزینه را کمتر میکند.

 

4- تصویر زیر یک کارخانه کمپوت سازی را نشان میدهد. این کارخانه برا چه فعالیت هایی به راه ها و سایل حمل و نقل نیاز دارد؟

پاسخ:

حمل و نقل مواد اولیه و همچنین محصولات تولید شده