فعالیت صفحه 45 درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 45 درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم

با توجه به نقشه پاسخ دهید.

 

1- راه آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره دریای خزر مربوط میشود؟

پاسخ:

بندر ترکمن

2- راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره خلیج فارس مربوط میشود؟

پاسخ:

  1. بندر امام خمینی
  2. بندرعباس
  3. بندر خرمشهر

3- با توجه به مطالب درس پیش سنگ آهن معدن های چادرملو و بافق با چه وسیله ای به کارخانه ذوب آهن می رسد؟

پاسخ:

قطار