جواب فعالیت های درس 10 علوم پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 78 درس 10 علوم پنجم ابتدایی

  1. سنگ های مختلفی تهیه کنید
  2. شکل ظاهری آنهارا مشاهده کنید.
  3. سنگ ها را در یک قوطی فلزی بریزید، درب آن را ببندید و سعی کنید با تکان دادن قوطی، سنگ را به قطعه های کوچکتری تبدیل کنید
  4. پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر میکنند؟ جواب : تمام سنگ ها
  5. درب قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید.

* کدام سنگ ها بیشتر خُرد شده اند ؟ جواب : سنگ هایی که از استحکام کمتری برخوردار هستن

* آیا قطعه های به دست آمده از نظر رنگ و اندازه یکسان هستند؟ جواب : خیر

فعالیت صفحه 80 درس 10 علوم پنجم ابتدایی

در شکل های زیر اثر تغییر دما بر روی سنگ ها نمایش داده شده است. با بررسی این شکل ها درباره چگونگی تشکیل خاک در جاهای سرد و کوهستانی گفتگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

 

جواب گزارش :

در مکان های کوهستانی هنگام شب دمای هوا بسیار کم میشود بصورتی که اگر داخل سنگ ها آبی وجود داشته باشد یخ میزند، یخ نسبت به آب فضای بیشتری را میگیرد به همین دلیل به چند طرف سنگ فشار می آورد و سنگ را میشکند.