جواب فعالیت های درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 91 درس 11 علوم پنجم

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد ؟

 

مواد و وسایل لازم: دو عدد گلدان عدس، دو ظرف پلاستیکی شفاف و در دار

  1. دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد کرده باشد تهیه کنید ( میتوانید از گلدان فعالیت های قبلی در آنها عدس کاشته اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو گلدان دانه عدس بکارید)
  2. گلدان هارا در دو ظرف پلاستیکی شفاف و در دار قرار دهید اما فقط درب یکی از ظرف هارا ببندید
  3. مشاهدات خود را به مدت چند روز یادداشت کنید:

پاسخ : گیاهی که در ظرف در باز بود بهتر رشد میکند و گیاهی که در ظرف آن بسته بود بعد از چند روز خشک و پژمرده میشود.

 

* از این فعالیت چه نتیجه ای میگیرید ؟ نتیجه میگیریم که گیاهان برای رشد خود به هوا و اکسیژن نیاز دارند.