جواب گفتگو کنید صفحه 35 درس 5 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 5 پنجم دبستان

کدام یک از رفتارهای پیامبر که در درس خواندیم، تآثیر بیشتری در شما داشته است؟ چرا؟

پاسخ:

  1. سلام کردن حضرت محمد(ص)
  2. با وفا بودن ایشان
  3. قهر نکردن با کسی
  4. تشکر کردن از خوبی های دیگران
  5. به دانش و علم اهمیت میداد
  6. آموختن دیگر زبان ها
  7. کاشتن نهال و درخت
  8. غذا دادن به حیوانات

پیامبر(ص) تمام صفات پسندیده و نیک را دارند و ما باید از رفتار و زندگی ایشان سرمشق بگیریم.