حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به چه معناست؟

سوال❓

حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به چه معناست؟

پاسخ✔️

به معنای هدفدار بودن خلقت آنهاست.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇